.sub-menu { display: inline-block; text-align: right; position: relative; }

Gårdsproduksjon

rankebord

I dag produseres korn og oljevekster på jordene rundt tunet. Et nytt kyllinghus stod ferdig i 2013 og er i dag hovedproduksjonen på gården. Vi har eget halmfyringsanlegg som gir varme til alle husene. Her fyrer vi med fornybar energi; halm fra jordene og tømmer fra skogen.

Erling har eget salmakerverksted og ølbryggeri på gården. I syverkstedet produseres presenninger på bestilling.

Røhne Nedre
Karoline Finstad Vold og Erling Vold, Jernbanegt 287, 2335 Stange, Mob: +47 96 22 72 15, E-post: karoline@rohnenedre.no

1447274154_mail_blue     location_map_pin_light_blue5      1447273719_youtube_social_media_online     1447273776_facebook_social_media_online     1447274633_Flag_of_United_Kingdom

p { font-family: calibri; }