.sub-menu { display: inline-block; text-align: right; position: relative; }

Møtelokaler

solbord

Lune, innbydende møtelokaler i stua fra 1600-tallet står klare. Her er det plass til 30 personer for hel-, halvdags- eller kveldsmøter. Vi har videokanon, flip-over og nettilgang.

Hos oss har du og din gruppe huset for dere selv. I gode venners lag eller sammen med kolleger kan dere løse verdensproblemer og le så høyt dere vil!

Som et avbrekk på dagen, tilbyr vi omvisning på salen i andre etasje der blant annet Napoleon, Kong Oscar og Dronning Josefin er malt på veggene. Den  unike vegg- og takdekoren var skjult bak panel og maling. Hvem var han som bestilte dette fantastiske verket?

Røhne Nedre
Karoline Finstad Vold og Erling Vold, Jernbanegt 287, 2335 Stange, Mob: +47 96 22 72 15, E-post: karoline@rohnenedre.no

1447274154_mail_blue     location_map_pin_light_blue5      1447273719_youtube_social_media_online     1447273776_facebook_social_media_online     1447274633_Flag_of_United_Kingdom

p { font-family: calibri; }